Splošni pogoji poslovanja in politika zasebnosti

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA in POLITIKA ZASEBNOSTI


 1. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 2. UVODNA DOLOČILA:

(1) Splošni pogoji podjetja, LIU-TAI 14, storitve in prodaja, d.o.o., (v nadaljevanju tudi “prodajalec ali ponudnik”) opredeljujejo pogoje uporabe spletne trgovine ter pravice in obveznosti prodajalca in kupca (op: splošna oznaka za pravno in fizično osebo, potrošnika ali zasebnika, ki kupuje na spletni strani, www.ninaosenarkontrec.com).

(2) Splošni pogoji imajo značaj pogodbe in so sestavni del le-te, jo dopolnjujejo in zavezujejo pogodbeni stranki enako kot pogodba. S sklenitvijo pogodbe (op: potrditvijo nakupa – oddajo spletnega naročila) kupec izjavlja, da je seznanjen z vsebino splošnih pogojev in vsebino le-teh v celoti sprejema. Če se določila splošnih pogojev in pogodbe razlikujejo, veljajo določila pogodbe.

(3) Pogodbeni stranki (op: splošna oznaka za prodajalca in kupca) soglašata, da bosta skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, skladno in v smislu z določili navedenih predpisov.

(4) Kupec z nakupom soglaša in izrecno dovoljuje uporabo osebnih podatkov zgolj za namene realizacije pravnega posla, to je izvedbe spletnega nakupa. 

(5) Spletno trgovino na spletni strani http://www.ninaosenarkontrec.com, upravlja LIU-TAI 14, storitve in prodaja, d.o.o. (v nadaljevanju tudi prodajalec ali ponudnik) in deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) oziroma drugo veljavno zakonodajo.

(6) Prodaja knjige “V objemu življenja”, na katero napotuje spletna stran www.ninaosenarkontrec.com, se dejansko izvaja z nakupom preko založbe 5KA, podjetje KATAPULT d.o.o., Gabrsko 12, 1420 Trbovlje, matična številka: 7041675000, davčna številka: SI 57945837 in ne podjetja LIU-TAI 14, storitve in prodaja, d.o.o., zato pri nakupu veljajo Splošni pogoji za nakup, ki jih je sprejela družba KATAPULT d.o.o., s katerimi se potrošnik seznani pred nakupom navedene knjige.

(7) Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZZSDT), Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZDU-1M), Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov in Uredbe o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanjstva, kraja bivališča ali kraja sedeža stranka na notranjem trgu EU.

(8) S spletno trgovino http://www.ninaosenarkontrec.com (v nadaljevanju »spletna trgovina«) upravlja podjetje LIU-TAI 14, storitve in prodaja, d.o.o.  (v nadaljevanju »Trgovec«).

 1. PODATKI O PONUDNIKU/PRODAJALCU

LIU-TAI 14, storitve in prodaja, d.o.o., Tisnikarjeva ulica 44, 1000 Ljubljana, matična številka: 2091518000, družba vpisana v Sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, vl. št.: 14170100, z dne 15.04.2005.

Skrajšana firma je: LIU-TAI 14 d.o.o.

Davčna številka: SI48322857, prodajalec/ponudnik je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost.

Transakcijski račun prodajalca/ponudnika je: SI56 2900 0005 0370 793, odprt pri banki UNICEDIT BANKA SLOVENIJE d.d..

E-naslov podjetja, na katerega se lahko obrnejo kupci, je: [email protected].

Telefonska številka je: 041 666 041

 1. PREBERI PRED NAKUPOM

Spletna stran www.ninaosenarkontrec.com je namenjena predstavitvi in prodaji izdelkov, pri čemer so vsebine na spletni strani namenjene informiranju in izobraževanju in ne nadomeščajo posveta z zdravnikom.

Glede uporabe nasvetov prodajalec svetuje, da se kupec glede na svoje zdravstveno stanje predhodno posvetuje s svojim osebnim zdravnikom.

Uporabnik je oseba, ki uporablja spletno stran, torej kupec.

Kupec (v nadaljnjem besedilu tudi: stranka, uporabnik, potrošnik) je fizična ali pravna oseba, ki naroči dobavno storitev izdelkov preko spletne strani www.ninaosenarkontrec.com, pri čemer pa se knjiga “V objemu življenja” na tej spletni strani le oglašuje, dejanska prodaja pa se vrši na spletni strani Založbe 5KA, družbe KATAPULT d.o.o.. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila, pri čemer to pri nakupu knjige napotuje na splošne pogoje družbe KATAPULT d.o.o..

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med prodajalcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

 1. SPLOŠNO O NAKUPU PREKO SPLETNE STRANI:

Z nakupom kupec dovoljuje in se strinja, da prodajalec do preklica shranjuje, obdeluje in uporablja osebne podatke, posredovane na spletnem obrazcu, za naslednje namene: telefonsko, pisno in elektronsko obveščanje o novostih in ponudbah, vabila na dogodke, segmentacijo strank, anketiranje, statistične obdelave.

4.1 Dostopnost informacij

Prodajalec se zavezuje, da bodo kupcu vselej na voljo:

 • podatki o prodajalcu (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana);
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s prodajalcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
 • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
 • informacije o načinu plačila;
 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
 • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
 • informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;
 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi ali službi za stike z uporabniki.

4.2 Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira, zato lahko pride tudi do napak. V kolikor pri objavi zasledite napako vas naprošamo, da nas o njej obvestite. Vse napake bomo skušali v čimkrajšem času odpraviti.

4.3 Akcije in popusti

Popusti se ne seštevajo! V kolikor so izdelki na spletni strani že v akciji oz. je na njih že določen kakršenkoli popust, dodatni popusti zanje ne veljajo. Sistem bo v tem primeru kupcu ponudil tisti popust, ki je zanj bolj ugoden.

4.4. Rok dobave

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je praviloma 3 delovne dni za dostavne naslove v Sloveniji, v tujino ne pošiljamo. Odstopanja so mogoča zaradi različnega delovanja dostavnih služb.

4.5 Prevzem izdelkov

Ob oddaji naročila kupec potrjuje, da je mogoč prevzem izdelkov preko distribucijskih storitev (ponudniki: Pošta Slovenije, DPD, GLS ali ostali) in na način prevzema “po povzetju”, za kar ga bremenijo dodatni stroški v višini 3,5 EUR oziroma skladno s pravili dostavljalca (Pošta Slovenije, DPD, GLS …).

4.6. Načini plačila

Plačilo izdelkov na spletni strani www.ninaosenarkontrec.com je mogoče na naslednje načine:

 • s plačilno oziroma kreditno kartico (BA, Maestro, Eurocard/Mastercard, Visa, Karanta);
 • plačilo po predračunu, na transakcijski račun prodajalca;
 • plačilo po povzetju, kar kupca dodatno bremeni v višini 3,5 EUR oziroma skladno s pravili dostavljalca.

Nakup knjige “V objemu življenja”, ki se oglašuje na strani www.ninaosenarkontrec.com, se prodaja na drugi spletni strani, kar se stori s klikom na “nakup knjige”, ki nakup preusmeri na spletno stran www.zalozba5ka.com, kjer se nakup opravi v imenu in za račun družbe KATAPULT d.o.o.,  Gabrsko 12, 1420 Trbovlje, matična št.: 7041675000, davčna št.: SI 57945837, račun za nakazilo št.: SI56 0233 0026 1895 538, odprt pri banki NLB d.d., skladno z njihovimi splošnimi pogoji. 

Nakup knjige preko citirane spletne strani se omogoča tudi kupcem s krajem prebivališča v drugi državi članici Evropske unije, skladno z Uredbo 2018/302.

4.7. Cene

Spletna cena velja za vse kupce spletne trgovine.

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub ažurnemu pregledovanju podatkov na spletni strani, so mogoče napake. V primeru napake kot tudi v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, se zaveže prodajalec:

 • kupcu to sporočiti in ga obvestiti o novi ceni, pri čemer ima kupec v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov oziroma
 • kupcu omogočiti odstop od nakupa in mu hkrati ponuditi rešitev, ki bo v obojestransko korist in zadovoljstvo.

 1. TEHNIČNI POSTOPEK ZA SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE

5.1. Tehnični koraki, ki vodijo do nakupa, so naslednji:

– kupec poišče posamezni izdelek ali komplet v ponudbi izdelkov v spletni trgovini,

– izbere izdelek za nakup,

– doda izbrani izdelek za nakup v nakupovalno košarico,

– kupec določi količino izdelka za nakup v nakupovalni košarici,

– sledi pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim zneskom davka, če se ta obračuna,

– pregled naročila z načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa.

5.2. Tehnološko sredstvo, ki omogoča prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila, je grafični uporabniški vmesnik, ki omogoča, da kupec s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

– vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico,

– vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka,

– spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine,

– odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter

– izbere način plačila.

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

5.3. Sprejem naročila, možnost preklica znotraj 1 ure

Po oddaji naročila kupec od prodajalca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema obvestila po elektronski pošti ima kupec možnost preklicati naročilo brez posledic.

Kupec ima torej možnost preklica naročila, na pa tudi spremembe vsebine naročila. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani prodajalca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

5.4. Naročilo potrjeno

Če kupec naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Prodajalec po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Prodajalec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira kupca na sporočeno kontaktno telefonsko številko, ob oddaji naročila. Ob potrditvi naročila prodajalec kupca po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave. 

Šteje se, da je po potrditvi naročila kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in prodajalcem sklenjena.

5.5. Odprema naročenega blaga

Prodajalec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. V elektronskem sporočilu prodajalec pouči kupca tudi o pravicah vračila izdelkov ter ga seznani z vsemi potrebnimi podatki, tudi kontaktnimi podatki osebe za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

5.6. Kupoprodajna pogodba

Prodajalec kupcu, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca in je kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu, kjer jo lahko kupec shrani in reproducira. Kupoprodajno pogodbo je mogoče skleniti le v slovenskem jeziku.

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko prodajalec potrdi naročilo kupca. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa dogovorjeni glede na takrat veljavne cene in dogovore in veljajo tako za prodajalca in kupca.

5.7. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Kupec ima pri  pogodbah, sklenjenih na daljavo (spletni nakup) pravico, da v 14. dneh obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe brez navajanja razloga za takšno odločitev. Obvestilo kupec posreduje prodajalcu na elektronski naslov: [email protected], s pripisom, da odstopa od nakupa. V primeru odstopa od pogodbe prodajalec kupcu nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe, vrne vsa prejeta plačila, prav tako pa je dolžan kupec najkasneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe kupljene izdelke vrniti prodajalc nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme blaga, ki se vrača po odstopu od pogodbe ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal prodajalcu, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni kupca, je strošek vračila izdelkov prodajalcu.

Če je poštni paket, s katerim je kupec prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora kupec to sporočiti z vsemi podatki prodajalcu, da lahko slednji sproži postopek reklamacije pri Pošti Slovenije ali DPD-ju oziroma drugemu ponudniku tovrstnih storitev. 

PRAVILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 1, OBRAZEC 2


5.8 Seznanitev z zakonskim jamstvom za skladnost blaga

Prodajalec dobavi kupcu blago, ki izpolnjuje zahteve iz 72., 73. in 74. člena ZVPot-1, kadar je to primerno ter odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave.

Na spletni strani so jasno in nedvoumno zapisane glavne značilnosti blaga, za katerega skladnost odgovarja prodajalec. 

Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga.


 1. STVARNE NAPAKE

Čeprav prodajalec deluje v dobri veri, lahko v spletni trgovini pride do napak.

Napaka na izdelku je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Svoje pravice lahko uveljavljate v največ dveh letih od prevzema izdelka.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Kupec lahko zahteva po lastni izbiri:

 • odpravo napake,
 • vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako,
 • zamenjavo blaga,
 • vračilo plačanega zneska.

V kolikor kupec meni, da ima kupljen izdelek stvarno napako, je slednjo dolžan prodajalcu čimprej naznaniti. Sporočilu o stvarni napaki je potrebno priložiti račun ali številko naročila. Trgovec je dolžan kupcu v najkrajšem možnem času ponuditi zamenjavo artikla ali možnost za vračilo kupnine.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda.

Če napaka ni sporna, mora prodajalec čimprej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če obstaja spor, mora prodajalec v roku 8 dni podati kupcu pisni odgovor.

Pravico uveljavljanja stvarne napake natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (podrobneje od 37. člena naprej). V primeru, da ob nakupu potrošnik prejme gratis izdelek, ni upravičen do povračila kupnine za gratis izdelek.

Kupec lahko prodajalca na napako opozori preko mobilne telefonske številke ali elektronskega sporočila.

Če je zaradi napake prišlo do neupravičenih stroškov, se prodajalec zaveže, da bo te skušal poravnati najkasneje v 30-ih dneh od argumentiranega obvestila o napaki.

 1. DOSTAVA

Prodajalec bo naročene izdelke dostavil kupcu v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner prodajalca je Pošta Slovenije, DPD in GLS. Prodajalec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje.

V primeru prevzema izdelkov po povzetju, plača kupec tudi stroške poštnih storitev.

 1. VARNOST

Prodajalec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. V te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbi sistem Stripe. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku prodajalca.

Za varnost je odgovoren tudi kupec sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

 1. VARSTVO OTROK, SUMLJIVA NAROČILA

Prodajalec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Tako v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Prodajalec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne sprejema kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne izdaja podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.

Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

 1. POLITIKA ZASEBNOSTI

1.1. Splošno

Prodajalec se zaveže, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost kupcev/uporabnikov spletne trgovine. 

Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Prodajalec spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu kupec posveča še posebno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

1.2. Uporaba osebnih podatkov

Prodajalec za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • naslove za dostavo;
 • firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • kontaktno telefonsko številko;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki/kupci, prodajalec ne odgovarja.

1.3. Piškotki in IP naslovi

Prodajalec vsakemu kupcu ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Prodajalec lahko na osebni računalnik kupca shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. 

Trgovec lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti Trgovec zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

1.4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Prodajalec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Pod nobenim pogojem ne bo brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali če je takšno ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov prodajalca. 

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo prodajalec posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Prodajalec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Tako the podatkov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Prodajalec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Prodajalec bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.

Dostavni službi bo prodajalec zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo prodajelec stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

1.5. Izvajanje politike zasebnosti

Trgovec ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s prodajalcem.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo prodajalcu sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik prodajalcu poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Prodajalec bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

1.6. Dodatna pojasnila

V primeru dodatnih vprašanj, težav ali pripomb glede te politike zasebnosti, se kupec lahko obrne na e-naslov prodajalca: [email protected] 

 1. MNENJA UPORABNIKOV IN OCENE IZDELKOV

Mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki jih podajo kupci/uporabniki so del funkcionalnosti spletne trgovine in so namenjene skupnosti uporabnikov.

Prodajalec ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev in ocen izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci. Prodajalec mnenja, komentarje in ocene pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva, obscena ali po mnenju prodajalca ne nudijo koristi drugim uporabnikom spletne trgovine. Trgovec ne odgovarja za informacije v mnenjih, komentarjih in ocenah ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh informacij.

Z oddajo mnenja, komentarja ali ocene se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe in prodajalcu dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih. Prodajalec ima pravico vsebino mnenja, komentarja ali ocene uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu prodajalca, vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor mnenja, komentarja ali ocene hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, komentarje ali ocene ter da te pravice brezplačno, neizključno in časovno neomejeno prenaša na prodajalca.

 1. ODGOVORNOST

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da prodajalec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila. 

Čeprav se prodajelec trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Prodajalec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora kupec poškodbo nemudoma javiti prodajalcu in v primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil ter izpolni reklamacijski zapisnik. Prodajalec bo skupaj s Pošto Slovenije, DPD-jem, GLS-om oziroma drugim ponudnikom poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

 1. IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Skladno z zakonskimi normativi, LIU-TAI 14 d.o.o., ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Prodajalec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Prodajalec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Prodajalec in kupec kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil pri reševanju sporov.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med prodajalcem in kupcem velja in se uporablja slovensko pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

 1. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Prodajalec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje preko elektronske pošte. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo prodajalcu sporoči preklic.

Dopolnjene splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor podjetja, LIU-TAI 14 d.o.o., januarja 2024