Priloga 2:

OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE

Ime, fizični naslov ter po možnosti številko telefaksa in elektronski naslov podjetja

……………………………………………………………………………………

IZJAVA:

Obveščam/obveščamo vas, da odstopam/odstopamo od pogodbe za prodajo blaga …………………………

– Naročeno dne ……………………./prejeto dne …………………………..

– Ime potrošnika/potrošnikov ……………………………………

– Naslov potrošnika/potrošnikov ……………………………….

– Podpis potrošnika/potrošnikov (samo, če se obrazec pošlje v papirni obliki)

……………………………………